F. A. Q.

Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.

1. Je možnosť kúpiť stroj na splátky?
Máme skúsenosti v spolupráci s viacerými leasingovými spoločnosťami, na ktoré Vám vieme poskytnúť kontakt v prípade záujmu o kúpu nášho píliarského zariadenia. Ich zoznam nájdete tu.

2. Ako prebieha úhrada fakturačnej sumy za píliarske zariadenie?
Po záväznej objednávke kupujúceho, predmetné píliarské zariadenie sa začne vyrábať až po zaplatení (úhrade) zálohovej faktúry v dohodnutej výške pri priamej hotovostnej platbe, alebo min. 10 % z celkovej fakturačnej sumy pri leasingu. Zvyšná časť fakturačnej sumy musí byť uhradená najneskôr v deň odberu zariadenia.

3. Aký veľký priestor je potrebný na prevádzkovanie uhlovej píly?
Na prevádzkovanie uhlovej píly je priestor daný konštrukciou zariadenia, t.j. šírkou a zákazníkom požadovanej porezovej dĺžky kmeňa, plus dvakrát dĺžka pílovej hlavy pre jej štart a dobeh. K týmto rozmerom sa musia pripočítať ešte rozmery manipulačnej plochy pre navážanie guľatiny a odberanie a ukladanie reziva. Pozrite základové plány na najčastejšie dodávané píly.

4. Aký základ je potrebný pod píliarske zariadenie?
Pod píliarskym zariadením musí byť spevnená plocha vytvorená buď súvislou betónovou vrstvou, dostatočne vyzretou a pevnou o takej hrúbke (20 – 25 cm), aby vydržala záťaž stroja aj s naloženou drevnou hmotou, alebo je potrebné vytvoriť základové betónové pásy podľa dodanej dokumentácie od predajcu. Maximálna výšková nerovnosť základovej plochy na celej dĺžke je 25 mm od nulovej čiary. V prípade železobetónového základu je potrebné umiestniť oceľovú sieť, resp. armovanie min. 10 cm pod povrchom a nižšie.

5. Koľko zamestnancov je potrebných pre obsluhu jednej uhlovej píly?
Najčastejšie sú pre obsluhu uhlovej píly potrební 2 - 3 pracovníci. Jeden operátor - pilčík - obsluhuje pílu cez ovládací panel a 1 - 2 pracovníci prevádzajú nákladku guľatiny, jej upevnenie na ráme, počas rezania odobrajú a ukladajú rezivo.

6. Aká je výťažnosť spracovania suroviny?
Pri spracovaní guľatiny na nami vyrábaných uhlových píliach, je možnosť operatívne meniť rozmer vyrezávaného prírezu a maximálne zhodnotiť drevnú surovinu, čím sa dosahuje aj vzhľadom k väčšej reznej škáre (napr. oproti pásovým pílam) relatívne veľká výťažnosť drevnej hmoty a pohybuje sa okolo hodnoty 70 %. Kotúčové píly produkujú väčšie množstvo pílín ako iné píliarské technológie, ale oveľa menej nevyužiteľných odrezkov z bočného reziva.

7. Aké druhy drevín je možné rezať na uhlových pílach?
Na uhlových pílach je možné rezať všetky druhy listnatých i ihličnatých drevín, rôznej tvrdosti, t.z. že je možnosť rezať aj veľmi mäkké dreviny ako je napr. topoľ, ale aj tvrdé dreviny, ako je buk, dub, agát, mahagón, eukalyptus.

8. Aké druhy výrobkov je možné na uhlových pílach produkovať?
Na uhlových pílach je možné produkovať všetky druhy reziva, počnúc stavebným rezivom a končiac presnými nábytkovými prírezmi (radiálne rezivo, nábytkové hranolky).

9. Akým spôsobom sa nakladajú a vykladajú jednotlivé stroje pri preprave?
Jednotlivé stroje sa nakladajú a vykladajú v demontovanom stave, tzn. zvlášť sa nakladá pojazdový rám, ktorý je poväčšine delený na dve až tri časti a zvlášť sa nakladá pílová hlava. Časti pojazdového rámu sa nakladajú vysokozdvižným vozíkom požadovanej nosnosti, a to na takých miestach, kde sa nepoškodia žiadne funkčné časti rámu. Nakládka a výkladka je možná aj žeriavom, pomocou nosných lán, ktoré sa upevňujú na miestach na to určených, pričom v mieste ukotvenia musí byť mäkká výstielka (podložka), aby nedošlo k oderu povrchovej farby. Podložka nie je potrebná v prípade, že sa namiesto oceľových lán na zdvíhanie použijú zdvíhacie látkové pásy - gurtne. Pílové hlavy sa zdvíhajú žeriavom pomocou závesných ok umiestnených na traverze pílovej hlavy, alebo vysokozdvižným vozíkom pomocou zdvíhacích prípravkov k tomu určených.

10. Sú kmeňové píly bežne na sklade?
Kmeňové píly nie sú bežne na sklade, vyrábajú sa na základe záväznej objednávky a úhrade zálohovej faktúry, viď. všeobecné obchodné podmienky. Dielce pílových hláv sú predvýrobené, takže v podstate zákazník upresní len zostavu základového rámu (upínače, u hydraulických výbav pridvihovacie valce, obracače, priame posúvače, nakladače, prisúvače drevnej hmoty atď.).

11. Aká je záruka?
Záručné podmienky sú dané platnými právnymi predpismi. Záruka je viazaná na počet odpracovaných hodín v roku. Podľa toho záruka trvá 12 mesiacov (resp. 24 mesiacov) od inštalácie zariadenia, avšak maximálne 13 (25) mesiacov od dodania zariadenia, pokiaľ inštalácia nebola prevedená do 1 mesiaca od dodávky zariadenia. Na píliarských zariadeniach sú vyšpecifikované súčasti, ktoré sú v technologickom procese spotrebným materiálom, a preto sa na ne záruka nevzťahuje. Aktuálne záručné podmienky nájdete tu.

12. Musím pri objednávaní stroja osobne navštíviť firmu StrojCAD?
Nie, nemusíte. Ak objednávaný stroj poznáte a nerobí Vám problém špecifikovať jeho potrebnú výbavu, objednanie stačí mailom, faxom prípadne telefonicky. Návšteva StrojCADu je dôležitá u zákazníkov, ktorí stroj nepoznajú, potrebuju sa poradiť o výbave a chcú vidieť stroj v činnosti. Pozrite aj Všeobecné obchodné podmienky.

13. Ja dohodnutý termín výroby záväzný?
Termín výroby sa stanovuje vždy podľa aktuálnej zákazkovej náplne. Môže vzniknúť prípad, že zákazník po dohodnutí termínu dodania, odloží úhradu zálohy a medzitým sa zmení množstvo zákaziek. V takom prípade ak zálohu neuhradíte v stanovenom termíne, zistite si telefonicky aktuálny termín dodania.

14. Je možná menšia výška zálohy ako 30 %?
Výška zálohy je stanovená tak, aby firma StrojCAD s.r.o. mala dostatočnú zábezpeku odobratia stroja kupujúcim, po jeho vyrobení. Jednanie o výške zálohy je individuálne. Pri financovaní leasingom je 30 % výška akontácie najoptimálnejšia z hľadiska výšky leasingového koeficientu a tým aj sumy preplatenia stroja kupujúcim. U leasingu do jednania o výške zálohy vstupuje aj leasingová spoločnosť.

15. Ako mám vedieť, aké auto je potrebné k preprave stroja?
Rozmery stroja dostanete so základovým plánom. Obchodné oddelenie firmy StrojCAD s.r.o. Vám ochotne poradí. Píly UH 500 bez hydrauliky sa bežne prepravujú napr. nákladným autom c celkovou nosnosťou do 7,5 t (AVIA, IVECO - potrebný je valník s plachtou). Píly UH 500 s hydraulickou výbavou, píly KP 58, UP 700, DKP 6 vo všetkých prevedeniach potrebujú náves min. dĺžky 10,5 m.

16. Kedy najneskôr musím objednať pílové kotúče alebo pílové pásy?
Firma StrojCAD s.r.o. má bežne skladom min. zásobu rezných a brúsnych nástrojov pre rýchle uspokojenie zákazníkov. Min. však 5 dní pred plánovanou inštaláciou stroja si objednajte potrebný počet pílových kotúčov alebo píloých pásov.

17. Aké pílové kotúče sú najvhodnejšie a akú majú reznú škáru?
Voľba kotúča je závislá od rozmeru rezaných výrezov.
Max. veľkosť výrezu, pri použití pílových kotúčov

Priemer kotúča Výrez Rezná škára
Ø 400 mm 135 × 135 mm 4,0 mm
Ø 450 mm 160 × 160 mm 4,0 - 4,2 mm
Ø 500 mm 185 × 185 mm 4,5 - 5,0 mm
Ø 550 mm 210 × 210 mm 5,0 - 5,5 mm

 

18. Je nutné mať odsávanie už pri inštalácií píly?
Spustenie píly do prevádzky, jej krátke odskúšanie po nainštalovaní a čas na bežné zaškolenie obsluhy si nevyžaduje odsávanie. Trvalé prevádzkovanie píly bez odsávania je neprípustné.